“Dünyanın yıkılmaması için adalet yerini bulsun. Dünya yıkılsa da bırak adalet yerini bulsun.”
(Latin Atasözü)
Avukatlarımız
Av. Mustafa Göktiğin KEKEVİ
Avukat Mustafa Göktiğin KEKEVİ , 2008 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden derece ile mezun olduktan sonra, başarı puan durumuna bağlı olarak Rekabet Kurumu’nda staj eğitimine hak kazanmış, bu stajını başarı ile tamamladıktan sonra da , Tekirdağ Barosu’na bağlı olarak avukatlık stajını başlatmış , staj bitimi ile 2010 yılında Tekirdağ ili ve çevresinde serbest avukatlık yapmaya başlamıştır.
YABANCI DİL VE DÜZEYİ
 • İngilizce (Upper Intermediate), American Cultural Association Sertifikalı
KURS , SERTİFİKA VE ÇEŞİTLİ ÇALIŞMALAR
 • Türk Borçlar Kanunu Tasarısı Neler Getiriyor? (www.turkhukuksitesi.com, Ocak 2009 Tekirdağ,Şanlıurfa ve Trabzon Barosu dergileri)
 • Karar Ve İlam Harcı (Tekirdağ Barosu Dergisi)
 • Rekabet İhlalleri, (Tekirdağ Barosu Dergisi,Nisan 2009)
 • Rekabet Kurumu&Bilsa Aş. Kararı Staj Bitirme Tezi,(Rekabet Kurumu Dergisi Temmuz-2008)
SERTİFİKALAR
 • Rekabet Kurumu Staj Bitim Sertifikası,
 • Adli Yardımda Farkındalık Eğitim Sertifikası,
 • American Cultural Association Yabancı Dil Seviye Sertifikası
 • Türkiye Barolar Birliği Aile Hukuku Semineri Katılım Belgesi
 • Türkiye Barolar Birliği Bilişim Hukuku Semineri Katılım Belgesi
 • Türkiye Barolar Birliği Hukuk Muhakemeleri Kanunu Seminer Katılım Belgesi
KURSLAR
 • American Cultural Association Language Schools